ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Από την Αθανασία Λαΐου, Επιστ. Συνεργάτη Τμήματος Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τί είναι το ραιβόκρανο;

Με το όρο ραιβόκρανο ορίζεται ως «η ακούσια κλίση της κεφαλής προς τη μια μεριά, η οποία προκαλείται από βράχυνση των μυών του αυχένα».

Μία συνηθισμένη αιτία του ραιβόκρανου είναι μια «εγκλωβισμένη» και παρατεταμένη θέση του μωρού στη μήτρα τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης, η οποία μπορεί να  οδηγήσει σε μυϊκή βράχυνση της μιας πλευρά του αυχένα (εικόνα 1).

.

Εικόνα 1: Ραιβόκρανο

Κάποια κοινά χαρακτηριστικά (εικόνα 2) που μπορεί να παρατηρηθούν είναι τα εξής :

  1. Κλίση ή στροφή της κεφαλής προς μία μεριά
  2. Περιορισμένη κίνηση του αυχένα
  3. Ασυμμετρία του προσώπου ή του σχήματος της κεφαλής
  4. Ψηλαφητή μάζα μαλακού ιστού σε μία πλευρά του αυχένα

Εικόνα 2: κλινική εικόνα

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι να βελτιώσει την κίνηση του αυχένα. Δουλεύοντας συλλογικά με τους γονείς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές τοποθετήσης και επιμήκυνσης, ώστε να μειωθεί η μυϊκή βράχυνση και να βελτιωθεί η κινητικότητα του αυχένα.

 Τεχνική τοποθέτησης

Τοποθέτηση του μωρού σε πλαϊνή θέση  μέσω μίας τυλιγμένης ρολό πετσέτας σύμφωνα με το μήκος της μίας πλευράς του σώματος, ώστε να υποστηρίξετε την παραμονή στην πλαϊνή θέση.

Γενικές δραστηριότητες

  • Όταν το μωρό είναι ξύπνιο, παίξτε και μιλήστε του προς τη μεριά που δε γυρνάει μόνο του, προκαλώντας του την προσοχή με ηχητικά μικρά παιχνίδια.
  • Τοποθετείτε το μωρό σας σε τέτοιες θέσεις ώστε το κίνητρό του για εξερεύνηση περιβάλλοντος να το οδηγήσει σε στροφή κεφαλής από την επηρεασμένη του πλευρά.
  • Κάντε κυκλικές κινήσεις των ποδιών και των ισχίων προς κάθε πλευρά, προκειμένου να επιμηκύνετε τους μύες του κορμό