Νευροχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΨΥΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Νευροχειρουργός