Προνόµια Μετόχων

1. Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον 1.000 μετοχών

Για τους μετόχους που, κατά την ημέρα επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία ή κατά την ημέρα εισαγωγής στις κλινικές  του Ομίλου, έχουν διακρατήσει τουλάχιστον 1.000 μετοχές για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών θα ισχύουν τα ακόλουθα προνόμια :

 • Έκπτωση 10% στα νοσήλια για τους εσωτερικούς ασθενείς εκτός φαρμάκων και πάσης φύσεως υγειονομικού υλικού.
 • Απεριόριστη πρόσβαση στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο για ιατρικές εξετάσεις με συμβολικό αντίτιμο 20 Ευρώ ανά επίσκεψη. Η παροχή αφορά ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών στις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό.
 • Εκπτώσεις έως 40% στις διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του Ομίλου (έκπτωση ανά νοσοκομείο : Ιατρικό Αθηνών - Μαρούσι 40%,  Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου 30%, Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Περιστερίου και Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 20% και  Ιατρικό Δάφνης 10%).
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για εισαγωγή σε κλινική του Ομίλου εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής. Έκπτωση 35% στη γενική χρήση ασθενοφόρων του Ομίλου.
 • Τα παιδιά των μετόχων μας θα τυγχάνουν των παραπάνω εκπτώσεων στις Παιδιατρικές μονάδες του Ομίλου.
 • Εκπτώσεις επί των αμοιβών των συνεργατών ιατρών του Ομίλου σε περίπτωση νοσηλείας (χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, καρδιολόγοι, κλπ). Οι συνεργάτες ιατροί συμφώνησαν μαζί μας να τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης, ως προς το θέμα των αμοιβών τους, οι μέτοχοι μας. Ο Διευθυντής Λογιστηρίου Ασθενών κάθε κλινικής, θα επιμελείται του θέματος των αμοιβών των θεραπόντων ιατρών.
 • Προνομιακές τιμές στα check-up (Προληπτική Ιατρική). Άνδρες : Premium 140 €, Basic 90 €, Γυναίκες : Premium 155 €, Basic 100 €, Παιδιά : 50€, 80€, 90€.

2.  Μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον 3.000 μετοχών

Για τους μετόχους που κατά την ημέρα επίσκεψης στα εξωτερικά ιατρεία ή κατά την ημέρα εισαγωγής στα νοσοκομεία του Ομίλου, έχουν διακρατήσει τουλάχιστον 3.000 μετοχές για διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών θα ισχύουν τα ακόλουθα προνόμια:

 • Έκπτωση 15% στα νοσήλια για τους εσωτερικούς ασθενείς εκτός φαρμάκων και πάσης φύσεως υγειονομικού υλικού.
 • Απεριόριστη πρόσβαση στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο για ιατρικές εξετάσεις με συμβολικό αντίτιμο 15 Ευρώ ανά επίσκεψη. Η παροχή αφορά ιατρικές επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών στις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό.
 • Εκπτώσεις έως 50% στις διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του Ομίλου (έκπτωση ανά κλινική : Ιατρικό Αθηνών - Μαρούσι 50%, Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου 40%, Ιατρικό Ψυχικού, Ιατρικό Περιστερίου και Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης 30%, και Ιατρικό Δάφνης 20%).
 • Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για εισαγωγή σε κλινική του Ομίλου εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής. Έκπτωση 70% στη γενική χρήση ασθενοφόρων του Ομίλου.
 • Τα παιδιά των μετόχων μας θα τυγχάνουν των παραπάνω εκπτώσεων στις Παιδιατρικές Κλινικές του Ομίλου.
 • Εκπτώσεις επί των αμοιβών των συνεργατών ιατρών του Ομίλου σε περίπτωση νοσηλείας (χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, καρδιολόγοι, κλπ). Οι συνεργάτες ιατροί συμφώνησαν μαζί μας να τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης ως προς το θέμα των αμοιβών τους οι μέτοχοί μας. Ο Διευθυντής Λογιστηρίου Ασθενών κάθε κλινικής θα επιμελείται του θέματος των αμοιβών των θεραπόντων ιατρών.
 • Προνομιακές τιμές στα check up (προληπτική Ιατρική). Άνδρες : Premium 120 €, Basic 70 €, Γυναίκες : Premium 135 €, Basic 80 €, Παιδιά : 50€, 80€, 90€.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία των παραπάνω προγραμμάτων μπορείτε να επικοινωνείτε στα:

Ιατρικό Αθηνών - Μαρούσι, τηλ. 210 6198100-20 (κ. Κ. Σταγκουράκης)

Ιατρικό Π. Φαλήρου, τηλ. 210 9892100 (κ. Ε. Κουνάνη)

Ιατρικό Ψυχικού, τηλ. 210 6974000 (κ. Ν. Γεωργακόπουλος)

Ιατρικό Περιστερίου, τηλ. 210 5799000 (κ. Β. Τυρλής)

Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 400000 (κ. Σ. Μαμαλάκης)

Ιατρικό Δάφνης, τηλ. 210 9791000 (κ. Β. Πλιάτσικα)

Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, τηλ. 210 6198100-120 (κ. Κ. Σταγκουράκης)

Παιδιατρικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 400000 (κ. Σ. Μαμαλάκης)

Σημειώνεται ότι η Εταιρία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προγράμματα.

Covid-19
Προπληρωμή Test