Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Παχυσαρκίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παππής Χαρίλαος
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test