Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Παχυσαρκίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Το νέο πρόσωπο της Ογκολογίας!

Γράφει Χαρίλαος Παππής, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Παχυσαρκίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Η αντιμετώπιση των κακοήθων παθήσεων αποτελεί αδιαμφισβήτητα αντικείμενο συντονισμένης προσπάθειας ομάδας χειρουργών, παθολόγων-ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών, ιατρών πόνου, ψυχολόγων, ειδικών διατροφολόγων και άλλων εξειδικευμένων επιστημόνων, ώστε ο σωστός χειρισμός της νόσου να αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο χειρουργός-ογκολόγος βρίσκεται αρκετά συχνά προ δύσκολων καταστάσεων στην καθημερινή κλινική πράξη. Θα πρέπει να τις αναγνωρίζει και να τις διαχειρίζεται αναλόγως.

Γι΄αυτό έχει μεγάλη σημασία να διαθέτει κανείς και να ξέρει να χειρίζεται τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά ογκολογικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με άριστη ποιότητα ζωής.

Επιπλέον, οι καινούργιες τεχνικές στην χειρουργική ογκολογία μπορούν να συνδράμουν καθοριστικά στο να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των κλασσικών μεθόδων.

Το παγκόσμιο φορτίο κακοήθων νόσων πρόκειται να ανέβει στις επόμενες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα του γηράσκοντα πληθυσμού, του αυξημένου προσδόκιμου επιβίωσης στις ανεπτυγμένες χώρες και τη δυσκολία να εκριζωθούν παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η περιβαλλοντική ρύπανση και η παχυσαρκία.

Παρά τις πρόσφατες προόδους στην ογκολογία με στοχευμένες θεραπείες, η Χειρουργική παραμένει η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση για αρκετούς συμπαγής όγκους, και είναι ικανή να διαχειριστεί τη βιολογική ετερογένεια και προσαρμοστικότητα του καρκίνου. Έτσι, υπάρχει η ανάγκη να έχουμε τα επόμενα χρόνια λιγότερο επεμβατικές και περισσότερο ασφαλείς τεχνικές χειρουργικής ογκολογίας.

Σύγχρονη Τεχνολογία

Πραγματικά, η τεχνολογία έφερε επανάσταση στην χειρουργική ογκολογία προσφέροντας εργαλεία ευέλικτα, μικρότερα, ελαφρύτερα και κατάλληλα για λαπαροσκοπική και ρομποτική εφαρμογή, ώστε τα χειρουργεία να έχουν ελάχιστη απώλεια αίματος, να υπάρχει πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία του σώματος, να προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια στον χειρισμό των ιστών και τέλος να ακολουθούνται από ανώδυνη και γρήγορη μετεγχειρητική ανάρρωση.

Σήμερα είναι πια πραγματικότητα η υβριδική προσέγγιση ενός χειρουργείου με ταυτόχρονη χρήση απεικονιστικών δεδομένων και ενδοσκοπικών τεχνικών για την καλύτερη στόχευση του καρκίνου.

Αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για έναν καρκινοπαθή, ο οποίος θα πρέπει να τύχει της ριζικότερης επέμβασης, με το ελάχιστο δυνατό τραύμα και να επανέλθει γρήγορα για τυχόν περαιτέρω συμπληρωματική χημειο-ακτινοθεραπεία.

Η στιγμή της διάγνωσης μιας κακοήθειας αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή προσωπικής κρίσης και αναστάτωσης. Είμαστε δίπλα στον ασθενή κι εγώ και οι συνεργάτες μου στο δρόμο που έχει να διανύσει μέχρι την ίαση.

Στο Νοσοκομείο μας διαθέτουμε υψηλού επιπέδου ογκολόγους, ακτινοθεραπευτές (με ένα από τα καλύτερα μηχανήματα στην Ευρώπη), παθολογοανατόμους, ακτινολόγους, γενετιστές και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Έτσι, αντιμετωπίζονται γαστρεντερικοί καρκίνοι, καρκίνοι ήπατος και παγκρέατος, καρκίνος θυρεοειδούς, στρωματικοί όγκοι πεπτικού (GIST) και βέβαια καρκίνος του μαστού.

Η κύρια και βασική παρέμβαση είναι αρχικά η χειρουργική, εκτός εξαιρέσεων, όπου προηγείται χημειοθεραπεία και ακολουθεί το χειρουργείο. Οι ογκολογικοί χειρουργικοί κανόνες, η ακρίβεια και η ευρύτητα του καθαρισμού στο χειρουργείο είναι υψίστης σημασίας.

Πολλά λάθη γίνονται από χειρουργούς που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση. Γι’ αυτό είναι σημαντική η αρχική επιλογή χειρουργού, γιατί θα επηρεάσει όλη τη μετέπειτα αλυσίδα της αντιμετώπισης.  Η αξιολόγηση από ογκολογικό συμβούλιο, όπου θα τεθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για κάθε περιστατικό, είναι βασική.

Ιατρός

Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Κλινικής Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ογκολογίας & Παχυσαρκίας, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών