Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος