Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπασιδέρης Χρήστος
Αγγειοχειρουργός