Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπανικολάου Παντελής
Νευροχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test