Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής - Αιμοδυναμικού & Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Παπαϊωάννου Γεώργιος
Επεμβατικός Καρδιολόγος