Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής - Αιμοδυναμικού & Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Στένωση Αορτικής Βαλβίδας-Διαδερμική Αντικατάσταση σε Ασθενείς Μετρίου ή Υψηλού Χειρουργικού Κινδύνου

Γράφει ο Γεώργιος Παπαϊωάννου, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής - Αιμοδυναμικού & Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

  • Η αορτική βαλβίδα είναι ο σχηματισμός που φυσιολογικά επιτρέπει την ομαλή δίοδο του οξυγονομένου αίματος από την καρδιά στην κυκλοφορία όλου του σώματος
  • Η σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας συμβαίνει όταν, για διάφορους λόγους, όπως η εναπόθεση ασβεστίου στις πτυχές της με την πάροδο της ηλικίας, η αορτική βαλβίδα δεν μπορεί να ανοίξει και να κλείσει σωστά (Εικόνα 1). Αυτό έχει σαν συνέπεια την «πάχυνση» του μυός της καρδιάς για να «σπρώξει» το αίμα στην κυκλοφορία και με την πάροδο του χρόνου το «αδυνάτισμά» της.

(Εικόνα 1)

  • Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι προοδευτική νόσος και απειλητική για τη ζωή με κύρια συμπτωματολογία

-Δύσπνοια

-Στηθάγγη (πόνος στο στήθος στην προσπάθεια)

-Λιποθυμικά επεισόδια

  • Ουσιαστικά με την έναρξη των συμπτωμάτων, και εάν δεν υπάρξει θεραπεία, ένας στους δύο ασθενείς ζει για δύο χρόνια και μόνο ένας στους πέντε για πέντε χρόνια
  • Δεν υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία η οποία να αναστρέφει ή να επιβραδύνει την εξέλιξη της αορτικής στένωσης. Η χειρουργική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας είναι σήμερα η αρχική θεραπεία εκλογής. Εντούτοις, αρκετοί ασθενείς, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω άλλων ιατρικών νοσημάτων (π.χ προηγηθείσα επέμβαση by-pass, σοβαρή αναπνευστική ή νεφρική ή αγγειακή νόσο, επαναστένωση προηγηθείσας επέμβασης με βιολογική βαλβίδα), έχουν μέτριο ή υψηλό χειρουργικό κίνδυνο
  • Αυτοί οι ασθενείς μπορούν σήμερα να αντιμετωπιστούν με έναν εναλλακτικό και αποτελεσματικό τρόπο: τη διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας. Με την αναίμακτη αυτή επέμβαση, η νέα βιολογική βαλβίδα τοποθετείται στη θέση της παλιάς μέσα από ένα καθετήρα (σωληνάκι) συνήθως από τη μηριαία αρτηρία. Η βαλβίδα αποτελείται από βιολογικό υλικό (συνήθως από περικάρδιο αγελάδας ή χοίρου), στερεωμένη σε ένα στέντ (Εικόνα 2). Κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης της βαλβίδας το στέντ εκπτύσσεται στο τοίχωμα μεταξύ της καρδιάς και της αορτής. Η νέα βαλβίδα, στερεωμένη πάνω στο στέντ, τοποθετείται πάνω από την παλιά η οποία και συμπιέζεται, επιτρέποντας την φυσιολογική δίοδο του αίματος από την καρδιά στην υπόλοιπη κυκλοφορία (Εικόνες 3-4).

(Εικόνα 2)

(Εικόνα 3)

(Εικόνα 4)

  • Η ίδια επέμβαση πραγματοποιείται ολένα και περισσότερο σήμερα και σε ασθενείς που στο παρελθόν είχαν υποβληθεί σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας με βιολογική βαλβίδα και η οποία έχει καταστραφεί. Με την ίδια διαδικασία, τοποθετούμε τη νέα βαλβίδα πάνω από την παλιά, δίνοντας παράταση αρκετών ετών στον ασθενή χωρίς τα συμπτώματα της αορτικής στένωσης ή και της ανεπάρκειάς της (Εικ 5-6).

(Εικόνα 5)

(Εικόνα 6)

  • Συμπερασματικά, η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, αποτελεί την επέμβαση εκλογής σήμερα σε ασθενείς με σοβαρή συμπτωματική στένωση της αορτικής βαλβίδας και τουλάχιστον μέτριο χειρουργικό κίνδυνο. Πραγματοποιείται με εξαιρετική επιτυχία και πολύ χαμηλό κίνδυνο σε εξειδικευμένα – πιστοποιημένα Κέντρα όπως το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Ιατρός

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής - Αιμοδυναμικού & Τμήματος Διαδερμικών Βαλβίδων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Covid-19
Προπληρωμή Test