Επεμβατικός Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
Επεμβατικός Καρδιολόγος