Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παιδοχειρουργός