Παιδοχειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παιδοχειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test