Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Πνευμονολόγος