Ορθοπεδικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μπενέτος Ιωάννης
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test