Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μήτσου Ιωάννης
Πλαστικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test