Mini Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία

Γράφει ο Δρ. Νικόλαος Παρδαλίδης M.D., F.E.B.U, Διευθυντής Ουρολογικής και Αναίμακτης Χειρουργικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

 

Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία είναι μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, με την οποία κατακερματίζονται και αφαιρούνται πέτρες από το νεφρό, μέσω μίας μικρής οπής στο δέρμα της νεφρικής χώρας.

 

Η επέμβαση πραγματοποιείται με ειδικό εργαλείο, το οποίο ονομάζεται νεφροσκόπιο. Με τη μέθοδο αυτή, αποφεύγεται το ανοιχτό χειρουργείο, παρέχοντας στον ασθενή μικρή παραμονή στο νοσοκομείο και ταχεία ανάρρωση.

 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για πάνω από 10 χρόνια στην Κλινική μας, με απόλυτη επιτυχία, ακόμη και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις (μονήρης νεφρός, πεταλοειδής νεφρός, παχύσαρκοι ασθενείς κ.ά.).

 

Η κλασσική, πλέον, μέθοδος έχει αντικατασταθεί στην πρακτική μας από τη mini διαδερμική προσπέλαση, η οποία εγγυάται μικρότερο τραύμα, με το ίδιο άριστο αποτέλεσμα.

 

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις για Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία;

 

Η mini διαδερμική νεφρολιθοτρiψία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ευμεγέθων λίθων του νεφρού (μεγαλύτερους από 2 εκ.), κορραλιοειδών λίθων, λίθων της νεφρικής πυέλου, πολλαπλών καλυκικών λίθων, καθώς και σκληρών λίθων που δεν ήταν δυνατή η θραύση τους με εξωσωματική λιθοτριψία.

 

 

Επίσης, η mini διαδερμική μέθοδος εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις διάνοιξης στενωμάτων της αρχής του ουρητήρα (στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής), καθώς και στη διαδερμική αφαίρεση ευμεγεθών θηλωμάτων του νεφρού, τα οποία χρήζουν συμπληρωματικής θεραπείας, με διαδερμική έγχυση φαρμάκων.

 

 

Τι προετοιμασία χρειάζεται;

 

Ο ασθενής υποβάλλεται σε προεγχειρητικό έλεγχο (αιματολογικό, ακτινολογικό και καρδιολογικό) και χορηγείται γενική αναισθησία.

 

Αν λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή, συνίσταται η διακοπή της για μερικές ημέρες πριν την επέμβαση και αντικατάσταση με ενέσεις ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους.

 

 

Η μέθοδος

 

Αρχικά, αφού χορηγηθεί νάρκωση στον ασθενή, μέσω μίας πολύ μικροσκοπικής οπής, εισάγεται στο νεφρό το ειδικό ενδοσκόπιο που λέγεται νεφροσκόπιο. Έτσι, υπό οπτική όραση,

 

εντοπίζεται ο λίθος, κατακερματίζεται με τη βοήθεια υπερήχων και αναρροφούνται τα λιθιασικά συγκρίματα, υπό μορφή λεπτής άμμου. Στο τέλος της επέμβασης, δεν τοποθετείται πλέον σωλήνας παροχέτευσης στο νεφρό (νεφροστομία) και ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο σε 24 ώρες.

 

Με τη mini διαδερμική νεφρολιθοτρiψία, μπορούν να αντιμετωπιστούν μεγάλοι και πολύπλοκοι λίθοι του νεφρού, για την αντιμετώπιση των οποίων η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση θα προκαλούσε μόνιμη βλάβη, ως και απώλεια του νεφρού.

 

 

Τα πλεονεκτήματα της mini Διαδερμικής σε σύγκριση με την Ανοιχτή Χειρουργική

 

  • Ελάχιστος χειρουργικός τραυματισμός ιστών
  • Άμεση κινητοποίηση και ταχύτερη ανάρρωση
  • Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος
  • Μηδαμινή απώλεια αίματος
  • Ταχύτερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
  •  

 

Συμπεράσματα

 

H mini διαδερμική είναι μία καθιερωμένη, ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας για την αντιμετώπιση της νεφρικής λιθίασης, η οποία πραγματοποιείται από πολύ μικρότερη οπή, με ακόμα μικρότερα εργαλεία και εγγυάται επιπλέον ασφάλεια, καθώς είναι ανώδυνη και αναίμακτη. Η τεχνική αυτή πραγματοποιείται μόνο στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στην Κλινική μας, με απόλυτη επιτυχία, καθώς απαιτεί ειδικό τεχνολογικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και μεγάλη ενδοσκοπική εμπειρία. Σημειώνεται ότι το ποσοστό επιτυχίας της μεθόδου ανέρχεται σε 98% και εξαρτάται αποκλειστικά από την εμπειρία του χειρουργού.

 

Covid-19
Προπληρωμή Test