Γενικός Χειρουργός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Μέκρας Δημοσθένης
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test