Καρδιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΜΑΜΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test