Ουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Λέκας Αλέξανδρος
Ουρολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test