Πλαστικός Χειρουργός, Διευθυντής Πλαστικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κουτσόγιωργας Σωτήρης
Πλαστικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test