Ορθοπεδικός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κουκούλιας Νικόλαος
Ορθοπεδικός
Covid-19
Προπληρωμή Test