Χειρουργός Μαστού, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΟΡΩΝΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χειρουργός Μαστού
Covid-19
Προπληρωμή Test