Αναισθησιολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Κολεονίδης Ιωάννης
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test