Ουρολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Ουρολόγος