Οφθαλμίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρκάνης Γεώργιος
Οφθαλμίατρος
Covid-19
Προπληρωμή Test