Γενικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καρκαλέτσης Αθανάσιος
Γενικός Χειρουργός