Ακτινοδιαγνώστης, Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Υπερήχων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καράμπελας Ταξιάρχης
Ακτινοδιαγνώστης