ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καραχάλιος Γιώργος - Γρηγόρης
Ορθοπεδικός, Αθλίατρος