Ορθοπεδικός - Ειδικός Αθλητίατρος, Διευθυντής Ορθοπεδικής - Αθλητιατρικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Καραχάλιος Γιώργος - Γρηγόρης
Ορθοπεδικός, Αθλίατρος