Ορθοπεδικός - Ειδικός Αθλητίατρος, Διευθυντής Ορθοπεδικής - Αθλητιατρικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

Σύστημα Πλοήγησης - Παθητικής Ρομποτικής Χειρουργικής για την Αρθροπλαστική Ισχίου-Γόνατος

Γράφει ο Γιώργος - Γρηγόρης Καραχάλιος, Ορθοπεδικός - Ειδικός Αθλητίατρος, Διευθυντής Ορθοπεδικής - Αθλητιατρικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου

Η χρήση στην Ορθοπαιδική συστημάτων ‘’ρομποτικής΄΄ χειρουργικής επιτρέπει στους Χειρουργούς να βελτιώσουν τον προεγχειρητικό τους σχεδιασμό και να τον πραγματοποιήσουν την ώρα του χειρουργείου.

Τα συστήματα Παθητικής Ρομποτικής είναι γνωστά και ως συστήματα πλοήγησης υποβοηθούμενης από λογιστή.

Δεν χειρουργούν τα ‘’ΡΟΜΠΟΤ’, αλλά ο χειρουργός ανταλλάσσει πληροφορίες μαζί τους κατά την διάρκεια της επέμβασης, με αποτέλεσμα την ακριβή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (με βάση τον σχεδιασμό του ιατρού) και την επίτευξη καλύτερων κλινικών αποτελεσμάτων .

Στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου χρησιμοποιούμε το σύστημα Παθητικής Ρομποτικής Χειρουργικής (Navigation) Βlu-Igs του Ιταλικού οίκου Orthokey, που αποτελεί την τελευταίας γενιάς τεχνολογική εξέλιξη για την ψηφιακά καθοδηγούμενη διεξαγωγή ολικών αρθροπλαστικών Γόνατος, Ισχίου αλλά και προσομοίωσης βάδισης, μέσω των ανάλογων λογισμικών. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος παθητικής ρομποτικής Blu-Igs για τις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος είναι:

  • Μεγαλύτερη ακρίβεια στις οστεοτομίες και την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, με αποτέλεσμα καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα και μικρότερη φθορά στην διάρκεια του χρόνου.
  • Μικρότερη απώλεια αίματος.
  • Μικρότερος κίνδυνος πνευμονικής εμβολής.
  • Προάγει την γρηγορότερη και λιγότερο επώδυνη μετεγχειρητική αποκατάσταση.
  • Είναι ‘’ανοικτής πλατφόρμας’’ , δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμφυτεύματα διαφόρων εταιρειών σύμφωνα με την προτίμηση και την φιλοσοφία του χειρουργού.

Επί πλέον αυτών,  όσον αφορά τις ολικές αρθροπλαστικές ισχίου, το σύστημα Βlu-Igs:

  • Είναι το μοναδικό σύστημα συμβατό με  οποιαδήποτε τεχνική προσπέλασης (Posterior, Lateral, ALMIS, AMIS).
  • Δεν απαιτεί προεγχειρητική Αξονική και Μαγνητική τομογραφία.
  • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα ανισκοσκελίας.

Καταλήγοντας, οι γνώσεις, η χειρουργική εμπειρία και ικανότητα του χειρουργού με την βοήθεια του συστήματος Παθητικής Ρομποτικής χειρουργικής, προσφέρουν στον ασθενή με αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου το βέλτιστο αποτέλεσμα αναφορικά με την λειτουργικότητα αλλά και την διάρκεια στον χρόνο.

 

Ιατρός

Ορθοπεδικός - Ειδικός Αθλητίατρος, Διευθυντής Ορθοπεδικής - Αθλητιατρικής Κλινικής, Ιατρικό Π. Φαλήρου