Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ίστσεν Δημοσθένης
Καρδιολόγος