Καρδιολόγος, Β' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Ιωαννίδης Ανδρέας
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test