Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χρονοπούλου Γενοβέφα
Βιοπαθολόγος