Καρδιολόγος, Επιμελητής Καρδιολογίας, Τμήμα Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χατζαντώνης Γρηγόριος
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test