Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Χαλαπάς Αντώνιος
Επεμβατικός Καρδιολόγος