Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καρδιοχειρουργός