Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γεωργίου Μιχαήλ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test