Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γεωργίου Μιχαήλ
Γενικός Χειρουργός