Καθηγήτρια Δερματολογίας, Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Γεωργαλά Σοφία
Δερματολόγος