Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Φραγκιαδάκης Χαράλαμπος
Καρδιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test