Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γενικός Χειρουργός
Covid-19 testing
Προπληρωμή