Επενδύσεις Κεφαλαίων

Επενδύσεις Κεφαλαίων

Οι επενδύσεις κεφαλαίων, την τελευταία τριετία, έχουν ως ακολούθως:

Το 2012, η Εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό ύψους Ευρώ 8,602εκ. Σε ενοποιημένη βάση οι αντίστοιχες επενδύσεις ανήλθαν σε Ευρώ 7,402εκ. με κυριότερες αυτές της κατασκευής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής «ΓΑΙΑ» και της ανακατασκευής νοσηλευτικών ορόφων στην Κλινική Αμαρουσίου.

Το 2011, η Εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό ύψους Ευρώ 4,131εκ. Σε ενοποιημένη βάση οι αντίστοιχες επενδύσεις ανήλθαν σε Ευρώ 4,30εκ.

To 2010, η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και νοσοκομειακό εξοπλισμό ύψους Ευρώ 5,63 εκ. Σε ενοποιημένη βάση οι αντίστοιχες επενδύσεις ανήλθαν σε Ευρώ 7,8 εκ