Παθολόγος, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Παθολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test