Πλαστικός Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πλαστικός Χειρουργός
Covid-19
Προπληρωμή Test