Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής ΜΕΘ, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΑΔΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναισθησιολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test