ASI-DAA: Η Επανάσταση στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

∆ηµήτριος Καστρενόπουλος, MD, MSc Ορθοπεδικός, Επιστηµονικός Συνεργάτης Ορθοπεδικής Κλινικής Ιατρικό Περιστερίου

Μια νέα, ελάχιστης επεµβατικότητας χειρουργική τεχνική για την Ολική Αρθροπλαστική του Ισχίου υπόσχεται ταχύτατη αποκατάσταση, ελάχιστο πόνο και εξάλειψη πολλών από τις επιπλοκές που έπονται των παραδοσιακών χειρουργικών επεµβάσεων.

Ο λόγος για την τεχνική microplasty ASI-DAA (Anterior Supine Intermuscular - Direct Anterior Approach), δηλαδή την πρόσθια, ύπτια δια των µυών προσπέλαση, η οποία αποτελεί την πλέον σύγχρονη, ανώδυνη κι ατραυµατική µέθοδο για την αντιµετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου.

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες τεχνικές, είναι πολλά και σηµαντικά.

Επειδή η κοτύλη είναι οριοθετηµένη πρόσθια, η πρόσθια προσπέλαση microplasty ASI-DAA προσφέρει µία τέλεια χειρουργική οπτική των ανατοµικών στοιχείων της περιοχής του ισχίου και φαίνεται να είναι ο πιο λογικός δρόµος για τη πραγµατοποίηση της Ολικής Αρθροπλαστικής του Ισχίου.

Σε µία επέµβαση microplasty ASI-DAA, η διεγχειρητική και µετεγχειρητική απώλεια αίµατος µειώνεται σηµαντικά, ενώ ο ασθενής µπορεί να κινητοποιηθεί άµεσα, ανάλογα µε τις δυνατότητές του, και ο χρόνος νοσηλείας περιορίζεται. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα σχεδόν εντελώς ατραυµατικό και αναίµακτο χειρουργείο, µε άµεση φόρτιση, βάδιση και ελάχιστο µετεγχειρητικό πόνο για τον ασθενή.

Επιπλέον, ο κίνδυνος φλεγµονών και µετεγχειρητικού εξαρθρήµατος είναι σχεδόν µηδενικός. Η δε ταχεία ανάρρωση και κινητοποίηση του ασθενή εξαλείφει τον κίνδυνο σοβαρών µετεγχειρητικών επιπλοκών, που σχετίζονται µε τη µακρόχρονη παραµονή στο κρεβάτι, όπως η θρόµβωση και η πνευµονική εµβολή.

Ως συνέπεια των παραπάνω, η επανένταξη του ασθενή στις καθηµερινές δραστηριότητες είναι ταχύτατη.

Θα πρέπει να σηµειωθεί, επίσης, ότι η τεχνική ASI-DAA αποτελεί την ιδανική χειρουργική αποκατάσταση της άρθρωσης του ισχίου για το γυναικείο φύλο, άσχετα από τη µυϊκή µάζα της ασθενούς. Με άλλα λόγια ενδείκνυται ιδιαίτερα για υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς, οι οποίοι µε αυτήν την τεχνική δεν αποτελούν πλέον προβληµατικούς υποψήφιους για Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου.

 

Η επέµβαση

 

Κατά τη διάρκεια της επέµβασης γίνεται µία µικρή τοµή 8-10cm, µε πλήρη σεβασµό της ανατοµίας της περιοχής, χωρίς διατοµή µυών ή τενόντων, όπως στην κλασική προσπέλαση, χωρίς µυϊκή απονεύρωση και µε πλήρη αποφυγή της γνωστής «χωλότητας» που δηµιουργούν οι κλασικές προσπελάσεις.

Στην επέµβαση microplasty ASI-DAA αποφεύγεται το ειδικό τραπέζι έλξης της τεχνικής AMIS, µε όλες τις πιθανές επιπλοκές λόγω της εφαρµοζόµενης έλξης, ενώ επιτυγχάνεται άµεση βάδιση από  την πρώτη ηµέρα µετά το χειρουργείο.

∆εν απαιτείται µετάγγιση αίµατος σε ασθενείς µε φυσιολογικό αιµατοκρίτη και µε µικρή διάρκεια χειρουργείου, το οποίο διαρκεί περίπου 60-90 λεπτά. Ο ασθενής χειρουργείται σε ύπτια θέση µε τα δύο κάτω άκρα ελεύθερα κατά τη διάρκεια της επέµβασης.

Η επέµβαση microplasty ASI-DAA θεωρείται ιδανική για την αντιµετώπιση παθήσεων όπως η Οστεοαρθρίτιδα και η Ρευµατοειδής αρθρίτιδα του Ισχίου, η άσηπτη νέκρωση της µηριαίας κεφαλής, η δυσπλασία της κοτύλης και για περιπτώσεις αναθεώρησης προηγούµενης αρθροπλαστικής του Ισχίου.

 

Μετεγχειρητική Φροντίδα

 

Μετά την επέµβαση επιτυγχάνεται η βάδιση µε πατερίτσες ή περιπατητήρα τύπου «Π», την ίδια ηµέρα για το 50% των ασθενών περίπου, ενώ για τους υπόλοιπους ασθενείς την πρώτη µετεγχειρητική  ηµέρα. Η φόρτιση του ισχίου σε αυτό το διάστηµα είναι µερική έως και πλήρης µε βασικό κριτήριο τον πόνο του ασθενούς.

Οι ασθενείς παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκοµείο 2 ή 3 ηµέρες µετά την επέµβαση. Κατά την έξοδο από το νοσοκοµείο, η µεταφορά στο σπίτι είναι ελεύθερη και η βάδιση κανονική µε τους ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα να ανέβουν σκάλες.

Υπάρχει παρακολούθηση της κατάστασης των ασθενών 6 εβδοµάδες µετά το χειρουργείο, µετά το πέρας τριών µηνών και, κατόπιν, κάθε χρόνο.