Θωρακοχειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Ψυχικού

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αποστόλου Αναστάσιος
Θωρακοχειρουργός