Στοματικός - Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, Καθηγητής Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Α.Π.Θ.

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Στοματικός Γναθοπροσωπικός Χειρουργός