Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Π.Φαλήρου

ΠΡΟΦΙΛ ΙΑΤΡΟΥ

Αλεξίου Θωμάς
Επεμβατικός Ακτινολόγος
Covid-19
Προπληρωμή Test