Ιατρικό Κέντρο Αθηνών: Πρωτοποριακή ερευνητική μελέτη σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που έχουν νοσήσει από τον ιό SARS-CoV-2

Αθήνα 29 Μαρτίου 2021 – Η ερευνητική ομάδα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, διεξήγαγε, πρωτοποριακή μελέτη που εξετάζει την επίπτωση του κορωνοϊού στην μικροκυκλοφορία της καρδιάς, στους ποδοσφαιριστές της επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Ελληνικής Super League, ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η Διεπιστημονική ομάδα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, μία από τις ελάχιστες ιατρικές ομάδες που έχουν διεξάγει αντίστοιχη μελέτη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, απαρτίζεται από τους κ.κ. Δημήτρη Τσιαχρή, Καρδιολόγο, Επεμβατικό Ηλεκτροφυσιολόγο, Διευθυντή Εργαστηρίου Βηματοδότησης & Ηλεκτροφυσιολογίας, Νικόλαο Μποντόζογλου, Διευθυντή Αξονικής & Μαγνητικής Τομογραφίας και Γρηγόρη Χατζαντώνη Υπεύθυνο Μαγνητικής Καρδιάς. Από πλευράς της ΠΑΕ ΑΕΚ, συμμετείχε ο κος Γρηγόρης Μπογδάνης, Εργοφυσιολόγος, ο οποίος φρόντισε για την βέλτιστη επανένταξη των ποδοσφαιριστών.

Οι 15 ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα είχαν νοσήσει από COVID - 19, υποβλήθηκαν σε πλήρη εργαστηριακό και καρδιολογικό έλεγχο, άμεσα, μετά την υποχώρηση την νόσου, με σκοπό την συντομότερη και ασφαλέστερη επιστροφή τους στις αθλητικές δραστηριότητες. Μετά το πέρας του ενδελεχούς ελέγχου, τα αποτελέσματα ήταν απόλυτα φυσιολογικά, ξεκαθαρίζοντας πλήρως το τοπίο για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης, λήφθηκε σοβαρά υπόψη ότι η υποκλινική μυοκαρδίτιδα ανευρίσκεται στο 5-20% των ασθενών με COVID-19. Η ύπαρξή της αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο αιφνίδιων συμβάντων στους αθλητές. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο διενεργήθηκε μαγνητική τομογραφία καρδιάς, σε συνθήκες φαρμακευτικής κόπωσης (stress MRI). Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η ύπαρξη πιθανής μικροαγγειακής βλάβης στην καρδιά, με τη χρήση μίας καινοτόμου ακολουθίας πλήρους αυτοματοποιημένης ποσοτικής αξιολόγησης της αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση χορηγήθηκε πό την πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα της αξιολόγησης MRI καρδιάς, Circle Cardiovascular Imaging Inc.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του πολυδιάστατου Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, αποτελεί το μεγαλύτερο Ιατρικό

Υποστηρικτή Αθλητικών Ομάδων και σωματείων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη βέλτιστη ιατρική κάλυψη των αθλητών. Το ιατρικό επιτελείο της ΠΑΕ ΑΕΚ, με επικεφαλής τον Παντελή Νικολάου, Ορθοπαιδικό, Διευθυντή Oρθοπαιδικής Κλινικής – Αθλητικών Κακώσεων, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και τον Χάρη Λάλο, Ορθοπαιδικό, Ιατρό της Ομάδας ΠΑΕ ΑΕΚ, βρίσκεται σε στενή και καθημερινή συνεργασία με τους καρδιολόγους του Athens Heart Center του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Στέφανο Καραγιάννη, Καρδιολόγο, Διευθυντή Εργαστηρίου Ηχοκαρδιολογίας, και Δημήτρη Τσιαχρή, Καρδιολόγο, Επεμβατικό Ηλεκτροφυσιολόγο, Διευθυντή Εργαστηρίου Βηματοδότησης & Ηλεκτροφυσιολογίας, επιτυγχάνοντας τον πλήρη και ενδελεχή καρδιολογικό έλεγχο όλων των ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Ο Δρ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, Καρδιολόγος, Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, σε συνέχεια της διεξαγωγής της πρωτοποριακής μελέτης, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Αναφορικά με το γενικό πληθυσμό, η πιθανότητα εμφανούς προσβολής της καρδιάς στο πλαίσιο της λοίμωξης με COVID 19 ανέρχεται στο 20% των ασθενών που νοσηλεύονται. Όλοι αυτοί οι ασθενείς χρήζουν ελέγχου με MRI καρδιάς. Αντίστοιχα μόνο στο 4-5% του συνόλου των ασθενών με COVID 19 καταγράφεται ήπια αφανής προσβολή της καρδιάς. Αυτό που προτείνουμε είναι όλοι οι αναρρωνύοντες να υποβάλλονται σε ηλεκτροκαρδιογράφημα και triplex καρδιάς με χρήση νεότερων τεχνικών και εφόσον προκύπτουν παθολογικά ευρήματα, να διενεργείται MRI καρδιάς».

Για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, η ασφάλεια των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού μας, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που σε όλες τις κλινικές του Ομίλου εφαρμόζουμε, ειδικά μέτρα προφύλαξης κατά του CΟVID-19 βάσει των αυστηρότερων εγκεκριμένων πρωτοκόλλων υγείας, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τους, όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.

Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:
Σάββας Καραγιάννης, Communications Manager, Γενική Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Τηλ.: 210 6287236, E-mail: s.karagiannis@iatriko.gr

Covid-19
Προπληρωμή Test