ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ: Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CRYOBALLOON ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλόνι κρυοπηξίας που αποφράσσει το στόμιο σε μία από τις πνευμονικές φλέβες της καρδιάς.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017 - Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η πρώτη διεγχειρητική κατάλυση πνευμονικών φλεβών με χρήση Cryoballoon από την καρδιοχειρουργική ομάδα του Δρ. Απόστολου Ρουμπελάκη, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας του Athens Heart Center υπό τον Δρα Δημήτριο Τσιαχρή.

Η συγκεκριμένη επέμβαση πραγματοποιήθηκε με στόχο την αντιμετώπιση κολπικής μαρμαρυγής ασθενούς, ο οποίος έπασχε από βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς και έγινε παράλληλα με αντικατάσταση της μιτροειδούς βαλβίδας. Και τα δύο σκέλη της επέμβασης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ο ασθενής έλαβε εξιτήριο την 6η μετεγχειρητική ημέρα.

Σύμφωνα με το Διευθυντή Καρδιοχειρουργό Δρ. Ρουμπελάκη, το 50% των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις μιτροειδούς βαλβίδος πάσχουν, παράλληλα, και από κολπική μαρμαρυγή. «Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη διεγχειρητική κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής σε αυτούς τους ασθενείς» τόνισε, προσθέτοντας ότι «η επιτυχής αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής βελτιώνει σημαντικά την πρόγνωση αυτών των ασθενών».

Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας Δρ. Δημήτριος Τσιαχρής με τη σειρά του ανέφερε: «Η χρήση του μπαλονιού κρυοπηξίας Cryoballoon έχει βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των διαδερμικών καταλύσεων μαρμαρυγής που διενεργούνται από τους επεμβατικούς ηλεκτροφυσιόλογους.  Η εφαρμογή του Cryoballoon διεγχειρητικά είναι τόσο ταχεία όσο και ασφαλής». Επιπρόσθετα, ο Διευθυντής του Athens Heart Center Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης συμπλήρωσε ότι: «Στη Μονάδα Κολπικής Μαρμαρυγής θεωρούμε απαραίτητη τη διεγχειρητική κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις».