ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, ανακοινώνει ότι το Δ.Σ., που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2022, εισηγήθηκε μεταξύ άλλων, τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.